Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Mely adatokat tartalmazza a személyiadat- és lakcímnyilvántartás?

Létrehozva: 2010. május 7.
Módosítás: 2010. május 7.
Forrás: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az 1992. évi LXVI. törvény értelmében a nyilvántartás tartalmazza a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgár:
1) viselt nevét, születési nevét,
2) születési helyét és idejét,
3) anyja születési nevét,
4) nemét,
5) személyi azonosítóját,
6) magyar vagy külföldi állampolgárságát, illetve hontalanságát, magyar állampolgársága megszűnésének tényét,
7) bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott jogállását,
8) EGT tartózkodási engedéllyel, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezése tényét,
9) családi állapotát, házasságkötése, illetve bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyét,
10) elhalálozása helyét és idejét (ideértve a holttá nyilvánítást, és a halál tényének bírói megállapítását is),
11) lakcímét (lakóhely, tartózkodási hely)
12) arcképmását, valamint ha a 14. életévét betöltötte, az aláírását is,
13) a személyazonosító igazolványának, valamint a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványának (a továbbiakban: lakcímigazolvány) okmányazonosítóját,
14) a rendszeres adatszolgáltatásra vonatkozó jelzést,
15) a saját adatai továbbítására vonatkozó korlátozó, vagy tiltó nyilatkozatát.
 
A nyilvántartás a névadatokat az anyakönyvezésre vonatkozó szabályok figyelembevételével tartalmazza azzal, hogy a nyilvántartásban, illetőleg az annak alapján kiadott iratokban legfeljebb – a polgár által megjelölt – kéttagú családinév és két utónév szerepelhet. A doktori címet a nyilvántarásba az érintett kérelme, és a névviselésre és a név anyakönyvezésére vonatkozó szabályok alapján kell bevezetni.
 
A nyilvántartásban az idegen írásmódú neveket a magyar ábécé betűinek felhasználásával kell szerepeltetni, és a családi név megelőzi az utónevet.
 
A nyilvántartásban rögzíteni kell az adatok keletkezésének, változásának és megszűnésének, továbbá a tartózkodási hely megújításának időpontját is.

Ugrás vissza Ugrás vissza...