Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2021. 09. 27. 22:00. Vége: 2021. 09. 27. 24:00

Előre tervezett szolgáltatói karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

MORZSÁK

TARTALOM:Segítség az elektronikus cégeljárás szolgáltatásához

Létrehozva: 2006. november 16.
Módosítás: 2009. szeptember 24.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

1. Mi az az elektronikus cégeljárás?
A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény (Ctv.) 2005. szeptemberétől lehetővé teszi a cégbírósági elektronikus ügyintézést.
Ez azt jelenti, hogy elektronikus úton is be lehet nyújtani a cégbíróságokhoz a részvénytársaságok cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelmeit, a korlátolt felelősségű társaságok székhelyének (telephelyének), fióktelepének és tevékenységi körének megváltozására vonatkozó változásbejegyzési kérelmeket. (2006. szeptemberétől a kft.-k esetében is valamennyi kérelem benyújtható majd elektronikus úton.)
Ugyanakkor elektronikus úton is be lehet tekinteni a cégbíróságokon elektronikus úton feldolgozott (2005. január utáni) irataiba, valamint hiteles elektronikus cégkivonat, cégmásolat és cégbizonyítvány is igényelhető.
A cégbíróságok ezeket elektronikus közokirati formában adják ki.
2. Milyen szolgáltatásokat használhat az elektronikus cégeljárás keretén belül?
a) Elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás Rt.-k és - korlátozott mértékben - kft.-k jogi képviselői küldhetik el elektronikusan cég- és változásbejegyzési kérelmeiket a cégbíróságok részére.
b) Cégiratok benyújtása elektronikus úton
Ha törvény a cégirat cégbírósághoz történő benyújtására nem a céget, hanem közvetlenül valamely személyt vagy szervezetet kötelez (pl. a befolyással rendelkező bejelentése a befolyásszerzésről), a kötelezett e kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti. Ebben az esetben a jogi képviselet kötelező.
c) Betekintés a cégiratokba elektronikus úton
Kérhető a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok elektronikus úton történő megküldése is. (A cégbíróság jelenleg a 2005. január 1. után benyújtott bejegyzési kérelmeket tartja nyilván elektronikus formában is. 2007. január 1. után lehetőség lesz 10 évre visszamenőleg bármely papír alapú iratról is elektronikus másolat kiadását kérni.)
d) Hiteles elektronikus cégkivonat kikérése
A cégek adatai jelenleg is elérhetők elektronikus formában, ez azonban nem számít hitelesnek. Ezzel a szolgáltatással a cégadatokról hiteles elektronikus okirat kérhető elektronikus úton. (A kiadott cégkivonat azonban csak elektronikus formában hiteles, kinyomtatott változatához nem fűződnek jogkövetkezmények!
e) Az illeték és a költségtérítés elektronikus úton történő megfizetése
Elektronikus cégeljárás esetében az illeték és a költségtérítés megfizetésére kizárólag elektronikus úton kerülhet sor. Papír alapú cégeljárás esetében választható az elektronikus fizetés.
3. Kötelező-e az elektronikus cégeljárás?
Nem, választható. Az e-cégeljárás egy lehetséges út ahhoz, hogy a bejegyzési kérelmeket beadhassa.
4. Mi kell az eCégeljárás szolgáltatásának használatához?
  • Minősített elektronikus aláírás;
  • Kártya a minősített elektronikus aláíráshoz, kártyaolvasó;
  • Előfizetés időbélyeg szolgáltatásra;
  • E-Szignó aláíró program (töltse le!);
  • Személyi számítógép Windows 2000/XP operációs rendszerrel;
  • Szkenner;
  • Internet kapcsolat (szélessávú kapcsolat ajánlott)
5. Ki használhatja az eCégeljárás szolgáltatását?
Az elektronikus cégeljárás használata (bejegyzési kérelem összeállítása és elküldése) a jogi képviselő feladata.
6. Hogyan nyújthatom be elektronikusan a cégbíróságokhoz a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelmet?
Az elektronikus bejegyzési kérelem összeállítása és elküldése a jogi képviselő feladata.
A kérelem kétféle lehet:
A) Beszkennelt, eredetileg papír alapú okiratok, minősített elektronikus aláírással, valamint időbélyegzővel ellátva
B) Eredetileg is elektronikus formában létező okiratok, ha elektronikus aláírással és időbélyeggel látta el az okirat aláírója.
A) Papír alapú iratok átalakítása és beküldése
A papír alapú okiratok elektronikus okirati formába történő átalakítása és elküldése a jogi képviselő feladata. Ez a gyakorlatban a papír alapú iratok szkennelését és minősített elektronikus aláírással, valamint időbélyegzővel való ellátását jelenti.
A szolgáltatás használatához szükség van egy minősített elektronikus aláírásra, amelyet erre szakosodott szolgáltatótól szerezhet be. (Minősített szolgáltatók:NetLock Kft.,MÁV Informatika Kft., Magyar Telekom Rt., Microsec Kft. (Az elektronikus aláírásrólitt olvashat.)
Az aláírás használatához szükség van a használatát lehetővé tevő kártyára és kártyaolvasóra, amelyeket az aláírással együtt kap (esetleg vehet) meg.
Elő kell fizetnie az időbélyeg szolgáltatásra. Ezt a minősített elektronikus aláírást kiadó szolgáltatók biztosítják. Az időbélyeg azt bizonyítja, hogy az a dokumentum az időbélyegen szereplő időpontban létezett, és azóta nem változott meg. Időbélyeg szolgáltatást nyújtó cégek: NetLock Kft.,MÁV Informatika Kft., Magyar Telekom Rt., Microsec Kft.
Töltse le a szolgáltatáshoz szükséges aláíró programot! (Az e-Szignó program letöltése.) A minősített elektronikus aláíró program segítségével az elektronikus dokumentumokat digitálisan alá tudja írni, és azokat elektronikus aktákba tudja rendezni.
Szkennelje be az iratokat a program segítségével! A szkennelt okirat PDF, TIFF vagy JPEG formátumú lehet, legyen fekete-fehér kép, a felbontása 240-300 dpi lehet. A szkennelt dokumentum elnevezésének meg kell felelni az Igazságügyi Minisztérium honlapján közzétettkövetelményeknek (pdf).
A program segítségével küldje el a bejegyzési kérelmet az illetékes cégbíróság e-mail címére! Az e-mail címek listáját itt találja!
A bejegyzési kérelem az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálathoz (Céginformációs Szolgálat) kerül, amely az elektronikus okiratot informatikai szempontból megvizsgálja és továbbítja az illetékes cégbírósághoz, és a kérelem benyújtásának tényéről, és arról, hogy azt milyen tájékoztatással továbbította a cégbírósághoz, elektronikus igazolást küld a jogi képviselőnek.
Fizesse meg az illetéket! Az illetéket fizetheti előre vagy utólag, ám elektronikus cégeljárás esetén ezt kizárólag elektronikusan teheti. Ha előre fizet, a Céginformációs Szolgálat honlapjáról letöltheti az illetékbefizetési és költségtérítési utalványmintákat. Töltse ki őket (a közlemény rovatban az ügyazonosító számra történő hivatkozással), majd fizesse be a bankban a kérelem benyújtása előtt, vagy a benyújtást követő két napon belül az összeget (elektronikus úton!). Az utalvány-mintákat előre fizetés esetén az elektronikus cégbejegyzési kérelemhez csatolni kell. Ha utólag fizet (tehát a beérkezett kérelem nem tartalmaz illetékbefizetési és költségtérítési utalványokat), akkor az utalványokat a cégbíróság a tanúsítvánnyal, illetve az elektronikus igazolással együtt küldi meg a jogi képviselőnek. A Magyar Államkincstár elektronikus igazolást küld a cégbíróságnak, illetve a Szolgálatnak a befizetésekről. Ha a cégbírósághoz nem érkezik meg a befizetésről szóló igazolás (pl. nem fizették meg az illetéket, kevesebbet fizettek, vagy hibás az ügyazonosító szám), akkor a cégbíróság a kérelem érkezését követő nyolcadik napon a kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.
B) Eredetileg is elektronikus formában létező iratok benyújtása
Ebben az esetben az okiratokat minősített elektronikus aláírással és időbélyeggel kell ellátni, ezt a letöltött aláíró programban be kell állítani (XAdES-T típusú aláírás). A jogi képviselőnek elegendő a teljes bejegyzési kérelmet (az elektronikus aktát) aláírni és időbélyegezni, nem szükséges külön-külön minden egyes szkennelt okiratot. (Az aláíró programnak teljesíteni kell az Igazságügyi Minisztérium követelményeit,amelyről itt olvashat.)
A szolgáltatás használatához szükség van egy minősített elektronikus aláírásra, amelyet erre szakosodott szolgáltatótól szerezhet be. (Minősített szolgáltatók:NetLock Kft.,MÁV Informatika Kft.,Magyar Telekom Rt.,Microsec Kft. (Az elektronikus aláírásról itt olvashat.)
Az aláírás használatához szükség van a használatát lehetővé tevő kártyára és kártyaolvasóra, amelyeket az aláírással együtt kap (esetleg vehet) meg.
Elő kell fizetnie az időbélyeg szolgáltatásra. Ezt a minősített elektronikus aláírást kiadó szolgáltatók biztosítják. Az időbélyeg azt bizonyítja, hogy az a dokumentum az időbélyegen szereplő időpontban létezett, és azóta nem változott meg. Időbélyeg szolgáltatást nyújtó cégek:NetLock Kft.,MÁV Informatika Kft.,Magyar Telekom Rt.,Microsec Kft.
Töltse le a szolgáltatáshoz szükséges aláíró programot! ( Az e-Szignó program letöltése!) A minősített elektronikus aláíró program segítségével az elektronikus dokumentumokat digitálisan alá tudja írni, és azokat elektronikus aktákba tudja rendezni. Az elektronikus okiratok sima szöveg (text), RTF, PDF, HTML, TIFF és JPEG formátumúak lehetnek. A Wordben szerkesztett dokumentumokat a Fájl menü Mentés másként parancsával Rich Text formátumban (RTF) elmentve lehet csatolni. Az okiratok nem tartalmazhatnak hivatkozásokat külső objektumokra (pl. képre vagy stíluslapra).
A program segítségével küldje el a bejegyzési kérelmet az illetékes cégbíróság e-mail címére! Az e-mail címek listáját itt találja!
A bejegyzési kérelem az IM Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálathoz kerül, amely az elektronikus okiratot informatikai szempontból megvizsgálja és továbbítja az illetékes cégbírósághoz, és a kérelem benyújtásának tényéről, és arról, hogy azt milyen tájékoztatással továbbította a cégbírósághoz, elektronikus igazolást küld a jogi képviselőnek.
Fizesse meg az illetéket!Az illetéket fizetheti előre vagy utólag, ám elektronikus cégeljárás esetén ezt kizárólag elektronikusan teheti. Ha előre fizet, a Céginformációs Szolgálat honlapjáról letöltheti az illetékbefizetési és költségtérítési utalványmintákat. Töltse ki őket (a közlemény rovatban az ügyazonosító számra történő hivatkozással), majd fizesse be a bankban a kérelem benyújtása előtt, vagy a benyújtást követő két napon belül az összeget (elektronikus úton)!. Az utalvány-mintákat előre fizetés esetén az elektronikus cégbejegyzési kérelemhez csatolni kell. Ha utólag fizet (tehát a beérkezett kérelem nem tartalmaz illetékbefizetési és költségtérítési utalványokat), akkor az utalványokat a cégbíróság a tanúsítvánnyal, illetve az elektronikus igazolással együtt küldi meg a jogi képviselőnek. A Magyar Államkincstár elektronikus igazolást küld a cégbíróságnak, illetve a Szolgálatnak a befizetésekről. Ha a cégbírósághoz nem érkezik meg a befizetésről szóló igazolás (pl. nem fizették meg az illetéket, kevesebbet fizettek, vagy hibás az ügyazonosító szám), akkor a cégbíróság a kérelem érkezését követő nyolcadik napon a kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.
7. Beküldhetem-e a papír alapú okirataimat is?
Igen, az eredetileg papír alapú okiratokat beszkennelve, és minősített elektronikus aláírással, valamint időbélyegzővel ellátva küldheti be. Ennek folyamatáról itt olvashat!
8. Hol tölthetem le a szolgáltatáshoz szükséges programot?
Az elektronikus cégeljárásban kizárólag olyan aláíró programok használhatók, amelyek megfelelnek az Igazságügyi Minisztérium honlapján közzétett követelményeknek.
A programot letöltheti, ha erre a linkre kattint vagy megrendelheti info@e-szigno.hu címről.
9. Hova küldhetem a cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelmeket?
A cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelmeket az illetékes cégbíróság e- mail címére küldheti (az e- mail címeket az IM Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat üzemelteti).
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu
Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság baranya@iroda.e-cegjegyzek.hu
Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság bacs@iroda.e-cegjegyzek.hu
Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság bekes@iroda.e-cegjegyzek.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság mint Cégbíróság borsod@iroda.e-cegjegyzek.hu
Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság csongrad@iroda.e-cegjegyzek.hu
Fejér Megyei Bíróság mint Cégbíróság fejer@iroda.e-cegjegyzek.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság gyor@iroda.e-cegjegyzek.hu
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mint Cégbíróság hajdu@iroda.e-cegjegyzek.hu
Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság heves@iroda.e-cegjegyzek.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság mint Cégbíróság szolnok@iroda.e-cegjegyzek.hu
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint Cégbíróság komarom@iroda.e-cegjegyzek.hu
Nógrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság nograd@iroda.e-cegjegyzek.hu
Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság pest@iroda.e-cegjegyzek.hu
Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság somogy@iroda.e-cegjegyzek.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság szabolcs@iroda.e-cegjegyzek.hu
Tolna Megyei Bíróság mint Cégbíróság tolna@iroda.e-cegjegyzek.hu
Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság vas@iroda.e-cegjegyzek.hu
Vaszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság veszprem@iroda.e-cegjegyzek.hu
Zala Megyei Bíróság mint Cégbíróság zala@iroda.e-cegjegyzek.hu

10. Hogyan kérhetek hiteles elektronikus cégkivonatot, cégmásolatot vagy cégbizonyítványt?
A cégek cégjegyzékadatai jelenleg is elérhetők elektronikus formában Cégkereső szolgáltatásunkban. A jelenleg lekérdezhető cégadatok azonban nem számítanakt hitelesnek, mivel nincsenek elektronikusan aláírva. 2005. szeptember 1-jétől a cégjegyzékadatokról kiállított hiteles elektronikus okirat elektronikus úton történő megküldése is kérhető, valamennyi cégforma esetében.
Amennyiben nem szükséges a hiteles cégadat, használja Cégkereső szolgáltatásunkat!
Ha hiteles és elektronikus cégkivonatot, cégmásolatot vagy cégbizonyítványt szeretne, kérelmét küldje el a következő e-mail címre:
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat  cegszolgalat@irm.gov.hu
A cégbíróság, illetve a Céginformációs Szolgálat az okiratot a kérelem érkezésétől számított 15 napon belül megküldi. Ha kéri, az elektronikus okiratot minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látják el, így az elektronikus közokiratnak fog minősülni. A kiadott hiteles elektronikus cégkivonat csak elektronikus formában hiteles (az elektronikus aláírás csak így ellenőrizhető), kinyomtatott változatához nem fűződnek jogkövetkezmények.
Az elektronikus cégkivonat kérése előtt érdeklődjön annál a szervezetnél, amelynek a cégkivonatra szüksége van, hogy elfogadja-e az elektronikusan aláírt cégkivonatot!
11. Hogyan tekinthetek be elektronikus módon cégiratokba?
A cégbíróság jelenleg a kft.-k és az rt.-k 2005. január 1. után benyújtott bejegyzési kérelmeit tartja nyilván elektronikus formában is. 2007. január 1. után lehetőség lesz 10 évre visszamenőleg bármely papír alapú iratról is elektronikus másolat kiadását kérni.
Ha szeretne betekinteni a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratokba, akkor kérelmét küldje el a következő e-mail címre:
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat  cegszolgalat@irm.gov.hu
A cégbíróság, illetve a Céginformációs Szolgálat a kérelem alapján az okiratot a kérelem érkezésétől számított 15 napon belül megküldi. A cégbíróság, illetve a Szolgálat által kiadott okirat elektronikus aláírást és időbélyegzőt nem tartalmaz, kérésre azonban az elektronikus okiratot minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látják el, így az elektronikus közokiratnak minősül.
Az elektronikus közokirat kiállításával a cégbíróság, illetve a Szolgálat azt tanúsítja, hogy a megküldött elektronikus okirat tartalma megegyezik az eredeti okiratéval.
12. Mit kell tennem, ha az illetéket vagy költségtérítést szeretném elektronikus úton befietni?
Elektronikus cégeljárás esetében az illeték és a költségtérítés megfizetésére kizárólag elektronikus úton kerülhet sor. Papír alapú cégeljárás esetében választható az elektronikus fizetés.
Az illetéket fizetheti a kérelem benyújtása előtt vagy a kérelem benyújtása után is.
Ha előre fizet, a Céginformációs Szolgálat honlapjáról letöltheti az illetékbefizetési és költségtérítési utalványmintákat. Töltse ki őket (a közlemény rovatban az ügyazonosító számra történő hivatkozással), majd fizesse be a bankban a kérelem benyújtása előtt, vagy a benyújtást követő két napon belül az összeget (elektronikus úton)! Az utalvány-mintákat előre fizetés esetén az elektronikus cégbejegyzési kérelemhez csatolni kell.
Ha utólag fizet (tehát a beérkezett kérelem nem tartalmaz illetékbefizetési és/vagy költségtérítési utalványokat), akkor az utalványokat a cégbíróság a tanúsítvánnyal, illetve az elektronikus igazolással együtt küldi meg a jogi képviselőnek.
A Magyar Államkincstár elektronikus igazolást küld a cégbíróságnak, illetve a Szolgálatnak a befizetésekről. Ha a cégbírósághoz nem érkezik meg a befizetésről szóló igazolás (pl. nem fizették meg az illetéket, kevesebbet fizettek, vagy hibás az ügyazonosító szám), akkor a cégbíróság a kérelem érkezését követő nyolcadik napon a kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.
Ugrás vissza Ugrás vissza...