Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!


A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), és minden KAÜ-t használó szolgáltatás karbantartás miatt 2020.06.03-án 00:00 órától 02:00 óráig nem lesz elérhető.


Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!
Szíves megértését köszönjük.


NISZ Zrt.

 

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 15. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Az „Adatkeresés” felület 2020. június végén, a „Támogatási idő lekérdezése” felület tervezetten 2020. júliusban lesz újra aktív. . Bővebb információ itt olvasható.

Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2020. június 5-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Közigazgatási Informatikai Bizottság ajánlások

Létrehozva: 2009. szeptember 21.
Módosítás: 2013. október 8.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A Közigazgatási Informatikai Bizottság 21. számú ajánlásaként adta ki az ügyfélkapu és hivatali kapu kapcsolódás műszaki specifikációját. Az ajánlás célja, hogy bemutassa a központi elektronikus szolgáltató rendszer (KR) részét képező ügyfélkapu és hivatali kapu egységekhez csatlakozni szándékozó vagy csatlakozni kötelezett szervezetek számára illetve a részükre fejlesztést és üzemeltetést végző informatikai szolgáltatók számára:

  • milyen szolgáltatásokat biztosít a KR az elektronikus szolgáltatások nyújtásához;
  • hogyan tudják saját rendszerük szolgáltatásai közé az ügyfélkaput beilleszteni;
  • hogyan nyújthatják saját szolgáltatásaikat a kormányzati portálon keresztül;
  • hogyan tudnak a hivatali kapun keresztül hiteles, bizonylatolt elektronikus dokumentum alapú kommunikációt folytatni az állampolgárokkal;
  • milyen követelményeknek kell megfelelniük a sikeres csatlakozás érdekében.

A Közigazgatási Informatikai Bizottság 22/1. számú (2.0) ajánlásként adja ki: Kormányzati Intézmények Informatikai Stratégiájának készítése.

A Közigazgatási Informatikai Bizottság 22/1. (2.0) ajánlása a korábbi KIETB 22. számú (1.0) ajánlásának felülvizsgált, bővített verziója. A Közigazgatási Informatikai Bizottság jelen ajánlásának célja, hogy a megváltozott jogi és intézményi környezetre reagálva, módszertani támogatásul szolgáljon az intézményi informatikai stratégiák készítéséhez.

A Közigazgatási Informatikai Bizottság 22/1. (2.0) számú ajánlása: Kormányzati Intézmények Informatikai Stratégiájának készítése

 A Közigazgatási Informatikai Bizottság 22/2. számú ajánlásként adja ki: E-önkormányzati stratégiakészítési ajánlás kistérségek és önkormányzatok számára.

A Közigazgatási Informatikai Bizottság 22/2. ajánlása az általános stratégiakészítési alapelveket illetően épít a 22/1. ajánlásra, de tárgyalásmódját az önkormányzatok, és különösen azok társulásai igényihez igazítja, és a hangsúlyokat az informatika fejlesztésének szempontjairól alapvetően az önkormányzatok működésének infokommunikációs eszközök használatával elérhető korszerűsítésére, az e-önkormányzat megvalósítására helyezi át.

A Közigazgatás Informatikai Bizottság 22/2. számú ajánlása: E-önkormányzati stratégiakészítési ajánlás kistérségek és önkormányzatok számára

 A Közigazgatási Informatikai Bizottság 19. számú (3.0) ajánlásként adja ki: A központi államigazgatás szervezeteinek internet-tevékenységére, valamint az általuk működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire

A Kormányzati Informatikai Egyeztető Tárcaközi Bizottság (KIETB) 2003. decemberben adta ki „A központi államigazgatás szervezeteinek internet-tevékenységére, valamint az általuk működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire” című 19. számú ajánlásának 1.0 verzióját, majd ezt követte kibővített és aktualizált tartalommal 2004. decemberben a 2.0 verzió. Már az 1.0 verzió előszavában már előrevetítettük, hogy „az internetes technika és technológia napjainkban is folyamatosan fejlődik, változik. Ezt figyelembe véve az itt szereplő ajánlások nem tekinthetők „kőbe vésett” szabályoknak, azok egy része várhatóan folyamatosan cserélődik. Ennek megfelelően az ajánlások évenkénti áttekintését, az azokban megfogalmazottak alkalmazási hatékonyságának monitorozását és a tapasztalatok alapján átdolgozott kiadását tervezzük.”

A fentieknek megfelelően, az időközben felgyülemlett tapasztalatok, a kormányzati szerkezetben, a jogszabályokban és a közigazgatási szervek internetes tartalomszolgáltatása terén szerzett tapasztalatok figyelembe vételével 2009-ben is megérett az idő egy újabb, bővített, módosított tartalommal az ajánlás 3.0 verziójának kiadására, különös tekintttel arra, hogy megjelent a fogyatékkal élők hozzáférésének támogatásával kapcsolatos új nemzetközi ajánlás.

A Közigazgatási Informatikai Bizottság 19. számú ajánlása: A központi államigazgatás szervezeteinek internet-tevékenységére, valamint az általuk működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire 3.0

A Közigazgatási Informatikai Bizottság 29. számú ajánlásként adja ki: Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzéséről

Az elektronikus közszolgáltatások fejlesztését célzó projektek hatásosságának növelése, valamint a közpénzek hatékonyabb felhasználásának elősegítése végett, a Közigazgatási Informatikai Bizottság kidolgozta 29. számú ajánlását. A dokumentum a központi közigazgatási szerveknél, illetve az önkormányzatokban elektronikus közigazgatási fejlesztésekre irányuló projektek kidolgozói, illetve értékelői számára készült. Őket kívánja segíteni egyrészt a szükséges mérések és értékelések azonosításában, az azokhoz szükséges inputok (adatok és kompetenciák) feltérképezésében, másrészt a költség-haszon elemzési számítások sikeres végrehajtásában.

A Közigazgatási Informatikai Bizottság 29. számú ajánlása: Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzéséről

A Közigazgatási Informatikai Bizottság 28. számú ajánlásként adja ki az E-Közigazgatási Keretrendszer projekt eredményeként létrehozott Követelménytárat.

Az E-közigazgatási Keretrendszer létrehozásának célja azon szabványoknak, követelményeknek és előírásoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az elektronikus közigazgatás teljes fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez az egységes technikai, szemantikai, IT biztonsági, alkalmazásfejlesztés-módszertani, valamint projekt-menedzselési és monitoring platformot. Ennek a célkitűzésnek a megvalósulása és következetes érvényesítésének biztosítása megfelelő garanciát jelent ahhoz, hogy az önállóan megvalósuló szakágazati, illetve önkormányzati alrendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése eredményeként interoperábilis, biztonságos és korszerű elektronikus közigazgatási rendszer jöjjön létre.

A Közigazgatási Informatikai Bizottság 27. számú ajánlásaként adja ki az "Útmutató a közigazgatási eljárások során használt nyomtatványok elektronizálásához" ajánlást.

Az ajánlás célja, hogy az űrlapok készítőinek segítséget nyújtson abban, hogy könnyen kezelhető, korszerű és hasznos űrlapokat tudjanak készíteni, vagy korábban már elkészített űrlapokat egységes, jobban kezelhető formába tudjanak adaptálni. Az ajánlás a fogalmi alapok tisztázását követően lépésről-lépésre vezeti végig az űrlap készítőjét a tervezéstől kezdődően egészen a megvalósításig. Minden ponton igyekszik magyarázattal szolgálni az adott fázis fontosságára, és példákkal illusztrálva mutatja be a javasolt megoldást.

A Közigazgatási Informatikai Bizottság 27. számú ajánlása: Útmutató a közigazgatási eljárások során használt nyomtatványok elektronizálásához 1.0 verzió

A Közigazgatási Informatikai Bizottság 26. számú ajánlásaként adja ki „A Magyarországon elektronikus azonosításra, hitelesítésre, aláírásra és elektronikus azonosítók hordozására alkalmas eszközök követelményei” című dokumentumot, amely egységes keretben, követelményjegyzékben fogja össze a Magyarországon az EID kártyák kibocsátásához szükséges és meghatározó követelményeket.

A KIB 26. számú ajánlása: A Magyarországon elektronikus azonosításra, hitelesítésre, aláírásra és elektronikus azonosítók hordozására alkalmas eszközök követelményei (HUNeID) 1.0 verzió

A Közigazgatási Informatikai Bizottság 25. számú ajánlásaként adja ki a Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) című ajánlássorozatot, amely a könnyebb használhatóság érdekében három fő területre fókuszálva 12, önállóan is használható dokumentumban kerül megjelentetésre.  A MIBA az ITB 8., 12., és 16. számú ajánlásait váltja fel, azok kibővítése és jelentős kiegészítése révén.

A KIB 25. számú ajánlása: Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 1.0 verzió

A KIB 25. számú ajánlása: 25/1. kötet: Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 1.0 verzió

A KIB 25. számú ajánlása: 25/1-1. kötet: Informatikai Biztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) 1.0 verzió

A KIB 25. számú ajánlása: 25/1-2. kötet: Informatikai Biztonság Irányítási Követelmények (IBIK) 1.0 verzió

A KIB 25. számú ajánlása: 25/1-3. kötet: Az Informatikai Biztonság Irányításának Vizsgálata (IBIV) 1.0 verzió

A KIB 25. számú ajánlása: 25/2. kötet: Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítási Séma (MIBÉTS) 1.0 verzió

A KIB 25. számú ajánlása: 25/2-1. segédlet: MIBÉTS - Modell és Folyamatok 1.0 verzió

A KIB 25. számú ajánlása: 25/2-2. segédlet: MIBÉTS – Útmutató a Megbízók számára 1.0 verzió

A KIB 25. számú ajánlása: 25/2-3. segédlet: MIBÉTS – Útmutató a Fejlesztők számára 1.0 verzió

A KIB 25. számú ajánlása: 25/2-4. segédlet: MIBÉTS – Útmutató Értékelőknek 1.0 verzió

A KIB 25. számú ajánlása: 25/2-5. segédlet: MIBÉTS – Értékelési módszertan 1.0 verzió

A KIB 25. számú ajánlása: 25/3. kötet: Informatikai Biztonsági Iránymutató Kis Szervezeteknek (IBIX) 1.0 verzió

Módosítva: 2009. szeptember 21.

Ugrás vissza Ugrás vissza...