Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Általános Ügyfélkapu leírás

Létrehozva: 2013. január 10.
Módosítás: 2013. január 10.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Az Ügyfélkapu célkitűzése, hogy egykapus, kényelmes, online ügyintézési lehetőséget biztosítson az állampolgárok és a szervezetek részére a közigazgatásban.

A 2004-2006-os Kormányprogram a "Szolgáltató állam" című fejezetében az Európai Unió elvárásainak figyelembevételével az elektronikus kormányzat fejlesztésére vonatkozóan célul tűzte ki, hogy "Megteremtjük a modern, gyors, polgárbarát ügyintézés informatikai feltételeit.".

Ennek a célnak a megvalósulását segíti az elektronikus közigazgatási ügyintézésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló 182/2004. (IV.25.) Korm. rendelet, valamint az Országgyűlés által elfogadott, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. tv. (Ket.), amely jelentős állomás az elektronikus ügyintézés jogszabályi feltételeinek megteremtésében.

Ezen törekvések eredményeképpen már több elektronikus szolgáltatás érhető el az állampolgárok számára. Ilyen a BM Központi Hivatal által működtetett Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer vagy "Virtuális Okmányiroda" (XR), melyen keresztül 25féle ügyben ügyindítási-, 80féle ügyben időpont foglalási lehetőség áll az ügyfelek rendelkezésére, valamint az APEH mintegy 140 elektronikusan intézhető ügye, többek között az adóbevallási és adatszolgáltatási nyomtatvány elektronikus beadása, valamint az adófolyószámla lekérdezés.

Az elektronikus ügyintézés megvalósításának következő mérföldköveként az eddig kialakított szolgáltatásokhoz kötődően 2005. április 1-jével megkezdte működését az elektronikus ügyfélkapu.

Az ügyfélkapu az az eszköz, amely biztosítja, hogy a használó egyedileg azonosított módon, biztonságosan léphessen kapcsolatba a központi rendszer útján az elektronikus közigazgatási ügyintézést, illetve elektronikus közigazgatási szolgáltatást nyújtó szervekkel.

Annak érdekében, hogy az ügyfelek ügyeiket elektronikus úton is kezdeményezhessék, illetve intézhessék, személyes ügyfélkaput kell nyitniuk. Az ehhez szükséges regisztrációt elvégezhetik személyesen az ország bármely okmányirodájában. Az elektronikus aláíró eszközzel már rendelkezők e kezdeményezést megtehetik elektronikus úton is, a kormányzati portál nyitófelületéről elérhető címen. A lefolytatott regisztrációs eljárásban történik meg az elektronikus ügyintézést igénybevevő ügyfelek azonosítása és regisztrációja. Számukra ezt követően nyílik lehetőség elektronikus kormányzati szolgáltatások igénybevételére.

Az informatikai rendszer és az általa kiszolgált államigazgatási szolgáltatások kialakítása során célunk az egységes, az ügyfél számára átlátható, könnyen kezelhető rendszer kialakítása, mely maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogi feltételeknek.

Kiemelt szempont, hogy folyamatos fejlesztéssel - együttműködve a szolgáltatásokat biztosító államigazgatási szervezetekkel - olyan egyre bővülő rendszer jöjjön létre, mely valódi támogatást biztosít az ügyfelek számára az elektronikus tájékoztatás és ügyintézés terén.

Jogszabályi környezet

 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1992. évi LXIII. törvény. a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
 • 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól (2005. október 31-ig)/li>
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól annak hatálybalépésétől, 2005. november 1-től
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. Rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény végrehajtásáról
 • 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet a rejtjel tevékenységről
 • 184/2004. (VI. 3.) Kormány rendelet az elektronikus közigazgatási ügyintézésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról
 • 182/2007. (VII.10.) Korm.rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszerről
 • 84/2007. (IV.25.) Korm. rendelet a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és a kapcsolódó rendszerek biztonsági követelményeiről
 • 15/2005. (III. 30.) BM rendelete az okmányirodák és személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervének közreműködésével történő regisztrációs eljárás részletes szabályairól
 • 13/2005. (III. 30.) PM-IHM-MeHVM együttes rendelete az elektronikus ügyintézést választó adózó bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségének az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz történő teljesítésének szabályairól

Az elektronikus ügyfélkapu szolgáltatásai

 • Az ügyfél biztonságos, egyszeri azonosítása, majd összekötése az elektronikus szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazásaival.
 • Az ügyfelek a rendszert magát, valamint az egyes elektronikus intézményi szolgáltatásokat böngészőn keresztül érik el (kiegészítve esetleges letöltődő alkalmazásokkal).
 • A piacon lévő szabványos elektronikus aláíró alkalmazások fogadása.
 • A rendszer felkészült a jövőbeni alternatív aláíró eszközök (pl. mobiltelefon) használatára, szabványos kapcsolódási felületek kialakításával.

Az ügyfélkapu működése az ügyfél szempontjából

Regisztráció

Az ügyfélkapu használatához az Ügyfélnek mindenekelőtt regisztrálnia kell magát.

A regisztráció történhet személyesen az okmányirodákban, vagy elektronikus úton.

Az okmányirodai regisztráció során az okmányirodai ügyintéző a kérelmező által megadott adatokat a központi személyi adat- és lakcímnyilvántartásban, a központi személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó külföldiek tekintetében a külföldiek általános személyi nyilvántartásában ellenőrzi. A személyazonosítás céljából bemutatott okmányok ellenőrzését is a külön jogszabályokban meghatározott módon végrehajtja.

A sikeres azonosítást követően az ügyintéző regisztrálja az ügyfelet a rendszerben, és rögzíti felhasználói nevét. Ezt követően az ügyfél az általa megadott e-mail címre megkapja az egyszer használatos kódját (ideiglenes jelszó), melyet az első belépés során le kell cserélnie.

Az az ügyfél, aki fokozott vagy minősített érvényes elektronikus aláírással (tanúsítvány) rendelkezik, a www.magyarország.hu portálon keresztül is kezdeményezheti a regisztrációt anélkül, hogy személyesen megjelenne az okmányirodában.

Az ügyfél személyesen az okmányirodában, vagy elektronikus úton kérheti regisztrációs adatainak törlését. Ilyen kérés esetén a hozzáférés a központi rendszerben haladéktalanul megszüntetésre, a regisztrációs adatok visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek. A törlés nem érinti a korábbi eljárások érvényességét.

Az ügyfélkapu használatakor az ügyfél egyedi azonosító kódjával -elektronikus regisztráció esetén aláírt egyedi azonosítójával- azonosítja magát, pozitív azonosítás esetén belép az ügyfélkapun. Ezt követően az ügyfél kiválasztja a kívánt elektronikus szolgáltatást biztosító intézményt, és az ügyfélkapu összeköti őt a megfelelő intézményi alkalmazással úgy, hogy az intézményi alkalmazás számára továbbítja az azonosítási információt.

Igény szerint az intézmény bekérheti az ügyfél intézményi azonosítóját (pl.: adószám) és az alapján viszontazonosítást végez a központi rendszer felé az általa tárolt ügyféladatok segítségével.

Az ügyfél egy bejelentkezés során több szolgáltatást vehet igénybe anélkül, hogy a kapun többször kellene azonosítania magát.

Az ügyfélkapu használatának következő lépése az elektronikus ügyindítás és ügyintézés. Az elektronikus ügyintézés támogatására az ügyfélkapu az alábbi háttérszolgáltatásokat biztosítja:

1. Időbélyeg szolgáltatás az adott tranzakció időbeli hitelességének biztosítására
2.Biztonságos ideiglenes tároló hely, ahol az ügyfél át tudja venni az intézmény határozatát egy adott ügyben. Ez az ideiglenes tároló hely a posta tértivevényes kézbesítésének felel meg, ahol az ügyfél megfelelő kiértesítése az intézmény feladata.

Amennyiben az ügyfélnek esetleges problémája, kérdése merül fel az ügyfélkapuval, vagy az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban, e-mailen vagy telefonon érdeklődhet, ahol a központi help desk munkatársai állnak rendelkezésére.

Az Ügyfélkapu honlapja

Ugrás vissza Ugrás vissza...