Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!


A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), és minden KAÜ-t használó szolgáltatás karbantartás miatt 2020.06.03-án 00:00 órától 02:00 óráig nem lesz elérhető.


Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!
Szíves megértését köszönjük.


NISZ Zrt.

 

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 15. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Az „Adatkeresés” felület 2020. június végén, a „Támogatási idő lekérdezése” felület tervezetten 2020. júliusban lesz újra aktív. . Bővebb információ itt olvasható.

Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2020. június 5-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Moderálási kérdések

Létrehozva: 2008. október 21.
Módosítás: 2013. március 24.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A hozzászólások megjelenítése és törlése
A hozzászólások igazságtartalma, tartalmuk ellentmondásossága és szabályellenessége
Közszereplés és magánszféra
A fórumrombolás és a közszolgáltatói feladatok akadályozása
A sértő jelzők 
A vulgáris szóhasználat
Akkreditált szolgáltatók és a moderátorok személyének védelme
Moderálandó tartalmú idézetek, hiperhivatkozások
Törlési döntés indoklása és a törlendő szöveg moderátori idézése
Fórumjogosultság megvonásának időtartama
Felülbírálati javaslat
Témacímek megváltoztatása


 

A hozzászólások megjelenítése és törlése

A felhasználók az interneten bármilyen tartalmat megjeleníthetnek, amit a szolgáltatók lehetővé tesznek számukra. A szolgáltatók határozzák meg, hogy az általuk üzemeltetett infrastruktúrán milyen feltételekkel lehet tartalmakat közölni, és csak e feltételek elfogadása után bocsátják az infrastruktúrát a felhasználók rendelkezésére.

A szolgáltatók a közösségi tartalom-kitétellel kapcsolatban kétféle eljárást alakítottak ki: a prevenciót és a korrekciót. A prevenció az, amikor a megjelenítésről döntenek (kitétel előtt szűrik a hozzászólásokat), a korrekció pedig az, amikor a már megjelenített információ levételéről (moderálnak). Mi a második eljárást követjük, ez pedig azt jelenti, hogy itt ugyan bármi megjelenhet, ám megjelenés után bármi, ami ellentétes a szabályzattal, le is vehető.

A hozzászólásokat nem a működtető rakja ki a fórumra - a fórumozó maga használja a fórum infrastruktúráját hozzászólásainak megjelenítésére szabadon, saját belátása szerint. Bármit megjeleníthet, ám csak azon az áron, hogy ezzel a nyilvánosságra hozatallal hozzájárul a hozzászólás rögzítéséhez, sokszorosításához, másolhatóságához is.  (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. §-sának 12. pontja szerint „nyilvánosságra hozatal” egy adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.) Amikor a felhasználó ezt teszi, akkor él az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében biztosított véleménynyilvánítási jogával: „Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.”, a működtető pedig ennek technikai és tartalmi feltételeit biztosítja, amire a szabályzat 1.7. pontjában külön ki is tér: "A regisztrált felhasználó a fórumon bármilyen hozzászólás megjelentethet". Ha moderátor ezután hozzászólást átrovatol - témák közt áthelyez, vagy témákat von össze -, azzal a hozzászólás nyilvánosságát nem érinti.

A fórumozó a hozzászólás megjelenítéséért felel, a fórumműködtető pedig a már megjelenített hozzászólás kint tartásáért, ill. esetleges törléséért. A moderátornak - a működtető megbízása alapján - azt kell mérlegelnie, hogy valami ellentétes-e a szabályzattal - mert arról dönt, hogy egy hozzászólás indoklással törölhető-e , hogy a törlés alátámasztható-e a szabályzat alapján. Azt nem mérlegelheti, hogy valami megfelel-e a szabályzatnak - mert nem arról dönt, hogy valami kitehető-e. Utóbbiról ugyanis a hozzászóló dönt, és nem a működtető, vagy annak megbízottja. Hozzászólások közzétételével kapcsolatos hipotetikus esetek előzetes minősítésével, találgatásokkal ezért sem a működtető, sem a moderátorok nem foglalkozhatnak.

 

A hozzászólások igazságtartalma, tartalmuk ellentmondásossága és szabályellenessége

A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy egy hozzászólás igazságtartalmát, ellentmondás-mentességét vizsgálják, csak azt, hogy

 • a szabályzat alapján,
 • a szabályzat valamelyik pontjának ellentmondó tartalom terjesztése esetén,
 • az érintett szabályzati pont megjelölésével

indokolható-e a hozzászólás törlése. Kétséges, a moderátorközösség tagjai által ellentmondásosan megítélt tartalom esetén a törlés indokolatlan, a hozzászólás nem törölhető.

 

Közszereplés és magánszféra

Moderálási alapelvünk, hogy a közszereplés támadható, ám a magánélet sérthetetlen. Szóbeli közszereplés az, amikor valaki a nyilvánosság előtt, a saját akaratából felelősséggel nyilatkozik valamiről. Nyilvánosság az a hely, ami bárki számára hozzáférhető, ami nem bizalmas, nem zárt.

A magánszférához, a személyiséghez fűződő ismereteket - azok igazságtartalmától függetlenül - a törvény személyes adatnak nevezi. Ezek egy részét - mivel jellemzően a magánszférát érzékenyebben érintő ismeretekről van szó - különleges adatokként sorolja fel, amelyek az alábbiak:

 • a faji eredetre,
 • a nemzetiséghez tartozásra,
 • a politikai véleményre vagy pártállásra,
 • a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre,
 • az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
 • az egészségi állapotra,
 • a kóros szenvedélyre,
 • a szexuális életre,
 • a bűnügyi személyes adatokra vonatkozó adatok.

Ha valaki hozzászólásában ezek közül az adatok közül - vagy egyéb más, személyes adatai közül - saját belátása szerint nyilvánosságra hoz valamit önmagáról, akkor az már közszereplésnek számít, vagyis az már nem az ő magánügye többé. Róla ez máshol és mások által idézhető, felhasználható ismeret lesz. Ha viszont itteni fórumozónkról másik személy idehoz máshol (más internetes oldalakon, a médiában, vagy a valós világban) megjelenő különleges adatot, az jogosulatlan adat-összekapcsolásnak számít, hiszen senki sem azonosíthatja fórumtársát fórumunkon túli, máshol megjelenő személyekkel - kivéve, ha az érintett már maga megtette ezt a fórum nyilvánossága előtt.

 

A fórumrombolás és a közszolgáltatói feladatok akadályozása

Általában bármely olyan tevékenységgel szemben, amely a fórum használatát, a működtetőnek a szabályzat bevezetőjében megfogalmazott céljait akadályozza, mint fórumromboló tevékenységgel szemben járunk el. Különösen annak tekintjük

 • a hozzászólók olyan mérvű támadását, amely a fórumtól eltávolítja őket;
 • megtévesztő ismeretek terjesztését a működtetésről, a moderálásról;
 • fórumjogosultság illetéktelen megosztását más személyekkel, visszaélést más személyek jogosultságaival;
 • összevont témák öncélúan ismételt újranyitását;
 • a mechanikus hozzászólás-ismétlést.

A fórum infrastruktúrát biztosít a közigazgatás szereplői számára, hogy nyilvánosan vagy a nyilvánosság elől elzártan kommunikálhassanak az fórum használóival. Előbbire a hozzászólási, utóbbira az üzenetküldési fórumjogosultság ad lehetőséget. Ugyanígy megeshet, hogy fórumhasználó magánszemélyek a közigazgatás munkáját érintő, szakmai jellegű témát tartanak fenn, és ezzel részben magukra vállalják a közigazgatás információszolgáltatói feladatát. Mindkét esetben közszolgálati feladatok ellátásáról van szó, az ilyen témák fokozottabb moderátori védelem alatt állnak - témaidegenség megszűntetése céljából ezekbe a témákba, vagy ezekből a témákból helyeznek át hozzászólásokat.

 

A sértő jelzők

A moderátorok valamely sértés súlyos mivoltának vizsgálatánál is elsősorban azt vizsgálják, hogy az a közszerepléshez, vagy a magánszférához kötődik-e. Természetesen ettől függetlenül is lehet valami súlyosan sértő - ilyenkor azt vizsgálják, hogy milyenek a fórumtársak reakciói. Ha valaki minden további nélkül fenntartja a kommunikációt egy őt sértegető fórumtársával, akkor éppen azáltal, hogy megszólítja, nyilvánítja ki azt, hogy számára nem eléggé súlyosak a sértések ahhoz, hogy a kommunikációt megszakítsa. Ha valaki folyamatosan megszólítja valamelyik, így viselkedő fórumtársát - addigi személyes tapasztalatai alapján és azok ellenére - és reagál rá, az vitaképessé nyilvánítja őt, felelősséggel, felnőtt módon. Ilyenkor a moderátoroknak nincs okuk megsértődni a vitapartner helyett . Közbelépniük akkor kell, ha úgy látják, hogy a veszekedés öngerjesztővé, a fórumközösséget szétverővé válik.

 

A vulgáris szóhasználat

Vulgárisnak (nagyon illetlennek, trágárnak) azt tekintjük, amit egy közszolgálati rádió- vagy tévéadásban többnyire sípolással helyettesítenek a szerkesztők. Megeshet, hogy valaki feltétlenül vulgáris szavak használatával kívánja kifejezni önmagát. Ilyenkor a magyar interneten szokásos „*”, „.”, „@” stb. karakterek használatát javasoljuk, amelyek többé-kevésbé megfelelnek az internetes nyelvi konvenciónak, és amelyek használatával a hozzászóló tudatosan és vállaltan korlátozza az írott kifejezés vulgaritásának mértékét.

 

Akkreditált szolgáltatók és a moderátorok személyének védelme

Az akkreditált szolgáltatók és a moderátorok nem különböznek más fórumozótól nyilvános munkájuk támadhatósága, vagy magánszférájuk védelme szempontjából. Tájékoztató munkájuk a fórumon nyilvános tevékenységük, ezért az minősíthető - hasonlóan a többi, közszereplést vállaló fórumozók tevékenységéhez. Az ő magánszférájuk azonban ugyanúgy sérthetetlen, mint más fórumozóké, az ő személyes adataik ugyanúgy védettek, különleges, bizalmas adataik pedig ugyanúgy fokozottan védettek, mint másokéi. Nem kötelesek elviselni semmilyen személyes támadást, vagy az internet egyéb nyilvános fórumain, beszélgetőszobáiban megszokott bizalmaskodó hangvételt. A moderátoroknak nem csak lehetősége, hanem kötelessége is az akkreditált szolgáltatók és moderátortársak személyiségének - ezzel együtt a tartalmi üzemeltetés biztonságának - védelme.

 

Moderálandó tartalmú idézetek, hiperhivatkozások

A szabályzat az idézett szövegrészeket és hiperhivatkozásokat tartalmazó hozzászólásokra is érvényes – ha tartalmuk moderálandó, akkor a moderátorok törlik azokat. Ha viszont a hozzászólás egésze a moderálandó résztartalom korlátozására és nem terjesztésére irányul (például elhatárolódással, elrettentéssel), akkor a hozzászólás egésze nem moderálandó tartalmú – a moderátor megítélésére van bízva, hogy ezt a korlátozást elégségesnek ítéli-e meg. A hiperhivatkozások alatti tartalom moderálandó mivoltáról szóló döntés

 • csak a hivatkozott oldalra, de nem az oldalt részként magába foglaló honlapra, továbbá
 • a hivatkozott oldalnak a moderálás időpontjában tapasztalható tartalmára vonatkozik.

 

Törlési döntés indoklása és a törlendő szöveg moderátori idézése

Hozzászólás tartalmi okokból történő törlése esetén a döntésnek a szabályzat alapján megindokoltnak kell lennie, ilyen indok nélkül hozzászólás nem törölhető. A moderátornak az indoklásban fel kell tüntetnie a szabályzatnak azt a pontját, amelybe a hozzászólás ütközött. A moderátorok a moderálásra okot adó szövegrész idézésével szemléltetik döntésüket, ilyen esetben az idézet kitétele nem moderálandó tartalomnak a - szabályzat 3.7.1.15. és 3.7.1.16. pontjaiban tiltott – terjesztésére irányul, hanem a korlátozására. Természetesen, ha a moderálás adatvédelmi okokból történt, akkor a moderátor - a 3.7.1.2. pont miatt – még szemléltetés céljából sem hozhatja nyilvánosságra a nyilvánosságra nem hozható információt, legfeljebb csak körülírhatja. 

 

Fórumjogosultság megvonásának időtartama

A szabályzat szerint valamely fórumozónk jogosultság-felfüggesztésének mértéke (előbb 3 nap, majd egy hét, ezt követően minden alkalommal még egy hét) független a szabálysértés tartalmától - ez az időtartam kizárólag az előző kizárás időtartamától függ. Abban az esetben, ha a hozzászóló jogosultságát három hónapig nem kellett felfüggeszteni, akkor a három hónap eltelte után a fórumjogosultság jog ismételten előbb három napra, majd egy hétre, majd hetenként hosszabbodva vonható meg. Mindez független attól, hogy a fórumozó a szabályzatot hozzászólás kitételével sérti-e vagy nem, és ha hozzászólással teszi, azt milyen tartalommal fogalmazza meg.

Hozzászólással valaki tudatos szabálysértést vagy akkor követ el, ha szabálysértő hozzászólásában erre kifejezetten utal, vagy ha többszöri moderátori figyelmeztetés ellenére ismételten újra és újra nekirugaszkodik a szabályzat korlátainak. Ilyenkor a moderátorok a jogosultságot abból a célból függesztik fel, hogy a hozzászóló ezt hagyja abba - a hozzászólót megfeleltetve azoknak a szabályoknak, amelyek betartását a fórumregisztrációkor elfogadta. Ha ez megismétlődik, akkor a felfüggesztés is meghosszabbodik egy héttel. Ha aztán a hozzászóló úgy dönt, hogy a szabályzatot ezentúl mégiscsak be akarja tartani - ahogy azt a fórumregisztrációkor vállalta is - és ezt kinyilvánítja azzal, hogy legalább három hónapig felhagy a tudatos szabálysértéssel, akkor a jogosultság-felfüggesztés lehetséges időtartama megint visszaesik három napra, és minden kezdődik elölről.

 

Felülbírálati javaslat

7 munkanapon belül bárki javaslatot tehet a nyilvánosság előtt bármelyik, tartalmi törlésről, vagy jogosultság-felfüggesztésről szóló moderátori döntés felülbírálatára, megjelölve a szabályzatnak azt a pontját, amelyet moderátor döntésével megsértett. Ha valaki a nyilvánosságtól elzártan (levélben, email-ben stb. ) teszi ezt, akkor hozzájárul ahhoz, hogy döntés esetén a működtetető nyilvánosságra hozza a javaslat szövegét. Ha a felülbírálat időközben vagy utólag érvényteleníti a fórumozó jogosultságainak felfüggesztését, akkor a szabályzat 3.8.2. pontjában jelzett egy hetes meghosszabbítás a legközelebbi alkalommal nem alkalmazható. A felülbírálati javaslat nem indít el automatikus felülbírálati eljárást, a felhasználói érvek ismeretében vagy maga az intézkedő moderátor dönt, hogy megváltoztatja döntését, vagy a moderátorok tesznek javaslatot a moderátorközösségnek felülbírálatra. 

 

Témacímek megváltoztatása

A moderátorok témacímet a lehető legkisebb, célhoz kötötten szükséges mértékben változtatnak meg

 • a témanyitó hozzászólásban kifejtett tartalom, vagy
 • a témanyitó hozzászólást pontosító párbeszéd tartalma alapján;
 • a többértelműség,
 • túlzó általánosítás megszüntetése,
 • témaösszevonás előtt a befogadó téma címének felkészítése,
 • az internetes kommunikációban kiegészítő jelentéstartalmat hordozó indokolatlan nagybetű-használat megszüntetése céljából;
 • nyilvánvaló elütési hiba,
 • ékezet nélküli karakterhasználat miatt.

 


Az oldal tartalmához kötődő változtatási javaslatát,
az oldal címének megadásával,
kérjük, .

Javaslatát nyilvánosan megvitathatja
fórumunkban is.

Ugrás vissza Ugrás vissza...