Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Érintett Adózók!
 
Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket NAV oldali változásra azon Tisztelt Adózóknak, akiknek a minden hónap 12-ig, kötelezettségei vannak, hogy a NAV oldalán publikált naptár információk szerint 14-re változott az áprilisi határidő, mely megtekinthető a NAV oldalán is.
 
Linkek:
https://nav.gov.hu/eventbrowser/monthlyevents?year=2020&month=4
https://nav.gov.hu/nav/esmenyek/2020_14_14_12.html
 
Kérjük szíves közreműködésüket abban, hogy a fenti időablakot tudatosan kihasználva teljesítsék kötelezettségeiket a problémák elkerülése érdekében!
 
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Közlemény informatikai rendszerek karbantartása miatti üzemszünetről (2020.04.11.)
 
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetben (a továbbiakban: OGYÉI) 2020.04.11. 8:00 órától 12:00 óráig az elektronikus ügyintézés az informatikai rendszerek karbantartása miatt szünetel. Ezen időtartam alatt - bár az OGYÉI Hivatali Kapujára, valamint az iratanyagok beküldéséhez gyakorta használt CESP felületre - beküldhetők a beadványok, azok érkeztetése (átvételi elismervények visszaküldése), feldolgozása - a belső rendszerek leállása miatt -, csak a fentiek szerinti újraindulásokat követően történik meg.
Az OGYÉI az informatikai rendszer karbantartását az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 27. §-ában, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottakra figyelemmel készítette elő.
Mivel a tervezett üzemszünet a hatóságnál az elektronikus ügyintézésben napi 4 órán át fennálló szünetelést eredményez, az adott nap, tehát 2020.04.11. nem számít bele az ügyintézési határidőbe, a folyamatban lévő ügyek esetében sem. Az ezen időszak alatt akár az OGYÉI Hivatali Kapujára beküldött, akár a CESP-re feltöltött vagy postai úton feladott küldemények tekintetében az eljárásra irányadó ügyintézési határidők – természetesen itt figyelemmel a kézbesítésre vonatkozó szabályokra is -, az átvételt követően indulnak meg.
A fentiek alapján, a határidőszámításnál 2020.04.11. nem számít bele az ügyintézési határidőbe.
 
Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) szolgáltatás működésében 2020. április 08.-a 20:40-től fennakadások tapasztalhatóak.

A hiba elhárítása jelenleg folyamatban van, amelyhez szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:

NISZ Zrt. 

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2020. 04. 14.)

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 05. 14. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) április 14-től előreláthatólag 1 hónapon keresztül nem lesznek elérhetők. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Jogosultságok

Létrehozva: 2008. szeptember 17.
Módosítás: 2008. szeptember 17.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Téma nyitása
Hozzászólások és üzenetek küldése
Magánüzenet nyilvánosságra hozatalának tilalma
Hozzászólások, hozzászólók és témák értékelései
A hozzászólások változtathatatlansága és a szerzői jogok átruházhatatlansága


 

Téma nyitása

Bárki fórumozó nyithat új témát (topikot), bármelyik, nem csak olvasható rovatban. A témákat rovatok (topikcsoportok) fogják egybe, azokat pedig főrovatok. A témanyitás - javaslattétel a fórumközösség más tagjainak arra, hogy egy témán belül hozzászólásaikkal összekapcsolják gondolataikat, vagy hogy egy-egy új gondolatot felvessenek.

Sokan a témanyitók közül félreértik ezt a helyzetet, és azt hiszik, hogy – valamilyen szempontból – nekik, a témanyitóknak valamiféle pluszjogosultságaik vannak a témában hozzászóló más fórumtársaikkal szemben. Pedig ez nincs így: ők az időben elsők az egyenlők között, semmi több. Ha a kialakuló beszélgetés a témát átformálja, vagy ha a témákat témaazonosság miatt össze kell vonni, akkor a moderátorok a témacímeket is átírják, a témát átrovatolják. Téma egésze éppen azért nem moderálható, mert több fórumozó hozzászólását fogja össze, és egy hozzászólás esetlegesen moderálandó voltának semmi köze sincs a másikéhoz. A téma hozzászólások együttese, hozzászólás pedig csak akkor törölhető, ha ellentétes a szabályzattal. Ha egy témában egy hozzászólás törölhető, abból még nem következik, hogy a téma más hozzászólásai is törölhetők, pusztán csak azért, mert a törölhető hozzászólással egy témában vannak. A téma, mint hozzászólás-együttes ezért nem törölhető, csak úgy szüntethető meg, ha a moderátor más témával összevonja.

 

Hozzászólások és üzenetek küldése

Bejelentkezett fórumozóink a fórum bármely hozzászólását elküldhetik egy általuk megjelölt tetszés szerinti e-mail címre, ilyenkor azonban az elküldött levélben feladóként megjelenik ügyfélkapus e-mail címük is. Bejelentkezett és már legalább egy hozzászólást tett – tehát már közszereplést vállalt – fórumozóink felvehetik a kapcsolatot más hozzászóló fórumtársaikkal e-mail címük felfedése nélkül is. Természetesen a rendszer úgy van programozva, hogy senki sem szerezhet tudomást arról, fórumozóink ilyenkor mit írnak egymásnak – beleértve ebbe az üzemeltetőket is. Az üzenetküldő ablakba írás után, elküldéskor a szöveg nem rögzül sehol, kizárólag a címzett kapja meg.

 

Magánüzenet nyilvánosságra hozatalának tilalma

A fórum üzenetküldési szolgáltatásával küldött üzenetet feladója nem a nyilvánosság, hanem a címzett számára fogalmazza meg, ezért az magánlevélnek számít, és a benne foglaltakat – beleértve a feladó nevét is – mint magántitkokat, a törvény védi. Ha a feladó valamilyen módon – pld. a címzett tudomására hozott felhatalmazással – engedélyt ad arra, hogy levelét nyilvánosságra hozzák, akkor feloldotta a magántitok alól. Önmagában viszont az, hogy valaki levelet kap valakitől, a levelet nem teszi a címzett magánlevelévé, tehát nem is rendelkezhet a nyilvánosságáról egy személyben.

Ha valaki gondoskodik arról, hogy az általa kapott magánlevél tartalmát anonimizálja, olyan módon foglalja össze, írja körül, hogy abból ne lehessen felismerni a feladó személyét, akkor már nincs akadálya a nyilvánosságra hozatalnak.

 

Hozzászólások, hozzászólók és témák értékelései

Az értékelési rendszer célja az, hogy a fórum olvasói ne csak a hozzászólásokban kifejtett egyéni véleményekkel, hanem a hozzászólások, hozzászólók, témák és rovatok összpontszámaiban megjelenő közösségi véleménnyel is megismerkedhessenek.

Amikor valaki a „+” vagy a „-” gomb használatával értékel egy hozzászólást, akkor a rendszer megjegyzi ugyan, hogy a kiosztható pontok közül ez hányadik értékelés volt - így csökken a pontkeret -, ám az sehol sem rögzül, tehát senki által sem ismerhető meg, hogy ki, milyen hozzászólásra, milyen pontot adott. A fórum üzemeltetői és olvasói számára nem érhető el az az információ, hogy az egyes hozzászólásokat személyesen ki értékelte pozitívnak vagy negatívnak. Az egyes felhasználók pontadásainak elemzésével nem vonható le következtetés az érintett felhasználó nézeteire, politikai pártállására, vallásos vagy más meggyőződésére.

Egy-egy hozzászólás értékelése egyéni, de csak az értékelő részéről. A hozzászólás mellett megjelenő érték ugyanis már nem egyéni, hanem összesített közösségi értékelést tükröz és névtelen. Éppen a hozzászólások nyilvánossága jellege az, amely ezt az egyéni anonimitást megköveteli - hiszen a közösség, és nem külön-külön egy-egy ember előtti szereplésről van szó. Hozzászóló közvetlenül nem értékelhető, kizárólag hozzászólásain keresztül - a fórumon tetteik, vagyis hozzászólásaik, az azokban megnyilvánuló gondolatok, valamint a kommunikációs stílus mérik meg a hozzászólókat. A hozzászólások elemi értékelése automatikus összegzéssel nemcsak az egyes egyéneket, hanem magukat a témákat is mérik - egy téma sikeressége így összemérhető más témákéval. A vizuális összehasonlítás helye a kormányzati portál ún. eGames oldala, amely a témafelsorolásakor a téma címe mellől, a témán belül pedig a nyitó hozzászólás felől érhető el.

 

A hozzászólások változtathatatlansága és a szerzői jogok átruházhatatlansága

Mivel hozzászólásaikat – a fórum infrastruktúráját használva – maguk a fórumozók hozzák nyilvánosságra, ezért hozzászólásaik szövege nem változtatható, a hozzászólás ahhoz a személyhez kötődik, akinek a fórumneve a hozzászólás fejlécében megjelenik. Természetesen a működtető sem módosíthat utólag a hozzászólásokon.

A hozzászólások túlnyomó többségét személyesen azonosított hozzászólók fogalmazzák meg. A fórum működtetője e hozzászólások tartalmán nem változtathat, hiszen a hozzászólók neve alatt jelennek meg, azoké alatt, akik írják. Az ő szerzői joguk: elidegeníthetetlen alanyi joguk. Az alanyi jog azt jelenti, hogy még ők maguk sem ruházhatják át szerzői jogukat másra ugyanúgy, mint ahogy pld. a működtető sem keltheti azt a látszatot, hogy szellemi terméke valamilyen fórumozó neve alatt jelenik meg. Ha a működtető változtatna e megjelenő hozzászólások tartalmán, akkor azok a hozzászólások már az ő közös szellemi termékei lennének a hozzászólóéival - ám a hozzászólás fejlécében csak a hozzászóló neve jelenne meg, ami azt a megengedhetetlen látszatot keltené, mintha ő maga egyedül írt volna le olyasmit, ami végül is közös szellemi terméke lett a működtetővel. Teljesen más ez a helyzet, mint pld. a könyvkiadásban, ahol a szerkesztő átírhatja a szerző szövegét - ott az ő neve, mint szerkesztőé, meg is jelenik a kiadványban.

A fent leírtakon túl kivételt jelentenek azok a hozzászólások, amelyet akkreditált szolgáltatók témanyitó hozzászólásként tesznek – itt az akkreditált hozzászóló adatfrissítés céljából az üzemeltetővel módosíttathatja hozzászólását. Ugyanígy kivételt jelent - tehát szerzője által újraírható - minden egyes hozzászólás mindaddig, amíg a hozzászólást magában foglaló témában valaki más hozzá nem szólalt - vagyis amíg a hozzászólás még nem vált az on-line beszélgetés szerves részévé.

 


Az oldal tartalmához kötődő változtatási javaslatát,
az oldal címének megadásával,
kérjük, .

Ugrás vissza Ugrás vissza...