Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Érintett Adózók!
 
Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket NAV oldali változásra azon Tisztelt Adózóknak, akiknek a minden hónap 12-ig, kötelezettségei vannak, hogy a NAV oldalán publikált naptár információk szerint 14-re változott az áprilisi határidő, mely megtekinthető a NAV oldalán is.
 
Linkek:
https://nav.gov.hu/eventbrowser/monthlyevents?year=2020&month=4
https://nav.gov.hu/nav/esmenyek/2020_14_14_12.html
 
Kérjük szíves közreműködésüket abban, hogy a fenti időablakot tudatosan kihasználva teljesítsék kötelezettségeiket a problémák elkerülése érdekében!
 
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Közlemény informatikai rendszerek karbantartása miatti üzemszünetről (2020.04.11.)
 
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetben (a továbbiakban: OGYÉI) 2020.04.11. 8:00 órától 12:00 óráig az elektronikus ügyintézés az informatikai rendszerek karbantartása miatt szünetel. Ezen időtartam alatt - bár az OGYÉI Hivatali Kapujára, valamint az iratanyagok beküldéséhez gyakorta használt CESP felületre - beküldhetők a beadványok, azok érkeztetése (átvételi elismervények visszaküldése), feldolgozása - a belső rendszerek leállása miatt -, csak a fentiek szerinti újraindulásokat követően történik meg.
Az OGYÉI az informatikai rendszer karbantartását az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 27. §-ában, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottakra figyelemmel készítette elő.
Mivel a tervezett üzemszünet a hatóságnál az elektronikus ügyintézésben napi 4 órán át fennálló szünetelést eredményez, az adott nap, tehát 2020.04.11. nem számít bele az ügyintézési határidőbe, a folyamatban lévő ügyek esetében sem. Az ezen időszak alatt akár az OGYÉI Hivatali Kapujára beküldött, akár a CESP-re feltöltött vagy postai úton feladott küldemények tekintetében az eljárásra irányadó ügyintézési határidők – természetesen itt figyelemmel a kézbesítésre vonatkozó szabályokra is -, az átvételt követően indulnak meg.
A fentiek alapján, a határidőszámításnál 2020.04.11. nem számít bele az ügyintézési határidőbe.
 
Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) szolgáltatás működésében 2020. április 08.-a 20:40-től fennakadások tapasztalhatóak.

A hiba elhárítása jelenleg folyamatban van, amelyhez szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:

NISZ Zrt. 

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2020. 04. 14.)

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 05. 14. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) április 14-től előreláthatólag 1 hónapon keresztül nem lesznek elérhetők. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:A szabályzatelfogadás felelőssége

Létrehozva: 2007. szeptember 11.
Módosítás: 2007. szeptember 11.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A szabályzat elfogadása nem puszta formaság. Aki elfogadja a szabályzatot, hozzájárul ahhoz is,

  • hogy hozzászólásaival a fórum működtetője – a hozzászólás módosítását kivéve - szabadon rendelkezzék,
  • hogy azokat ne legyen köteles törölni vagy anonimizálni, még magának a hozzászólónak a kérésére sem,
  • hogy a hozzászólók hozzászólásait pontozással értékeljék,
  • hogy - megjelent hozzászólása után - hozzászóló társai zárt üzenetet küldhessenek neki,
  • s hogy a moderátorok a moderálás elvei szerint járjanak el hozzászólásaival, az általa nyitott témákkal.

Mivel a szabályzat el nem olvasása miatt nagyon sok értetlenség és félreértés származott már, ezért mindenkinek javasoljuk, hogy nagy figyelemmel olvassa el a szabályzatot, és mielőtt elfogadná azt, gondolja végig döntését.

 


 

A szabályzatelfogadás, mint szerződéskötés

A fórumszabályzat a működtető és a fórum felhasználói közötti megállapodás részleteit tartalmazza. Ezek azok a szabályok, amelyek betartása mellett egyrészt a működtető biztosítja a véleménynyilvánítást lehetőségét, másrészt amelyekből az is kiderül, hogy a fórumozó mit várhat el a működtetőtől és a fórumtársaitól. A szabályzat elfogadása önkéntes, mindenki szabadon dönt arról, hogy részt vesz-e abban a közösségben, ahol magára nézve mindenki kötelezőnek ismer el bizonyos szabályokat. A szabályzat elfogadása ennek megfelelően szerződéskötést jelent, amelyből a felekre nézve jogok és kötelezettségek keletkeznek.

A szerződések tartalmát azonban igen sok esetben nem az abban részes felek kölcsönös megállapodása alakítja. Azokban az esetekben, amelyekben a szolgáltatói oldalon egyetlen, míg a felhasználói oldalon nagyszámú fél van, a jogrendszer kialakította az úgynevezett általános szerződési feltételek fogalmát. Ezek valójában olyan szerződési feltételek, amelyeket az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyeket a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. A másik fél szerződési szabadsága ilyen feltételek alkalmazása esetén abban áll, hogy eldöntheti, belép-e egy ilyen jogviszonyba vagy sem.

Ez a jogintézmény a tömegtermelés megjelenésével jelent meg a XIX. században egész Európában, tömeges értékesítés esetén ugyanis a magánjogi aktusokban a felek egyenrangúságán alapuló, és a szerződés kölcsönös tárgyalással való kialakítása nem működőképes, ilyenkor nincs lehetőség arra, hogy az eladó minden vevővel egyenként megállapodjon a szerződés valamennyi feltételében. Az ilyen szerződési feltételek esetében általában közömbös a szerződési feltételek terjedelme, formája, rögzítésének módja, és az a körülmény, hogy a feltételek a szerződési okiratba szerkesztve vagy attól elválasztva jelennek meg - azonban mindez csak akkor válik a felek között létrejött szerződés részévé, amennyiben lehetővé tették, hogy a másik fél a tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Nincs tehát egyezkedés a tartalomról, a jogviszonyt alakító hatás kiváltásához (1) a megismerhetővé tétel és (2) az elfogadás ténye elegendő. (Vö. erről: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény, 6:77. § - 6:78. §)

Nincs kényszer a szerződés tartalmát illetően, hiszen az általános szerződési feltételeket  senkinek nem kell elfogadnia - ha azok valaki számára nem megfelelőek, akkor másik szolgáltató után néz. Analógiával élve: amíg a taxi esetében az utas és a taxisofőr megegyezhet abban, hogy az utast hova és milyen útvonalon viszi el, addig a helyi buszjáraton az útvonal nem megegyezés tárgya, az utas a neki nem megfelelő irányba menő buszra nem száll fel. A buszra való felszállással viszont az utas elfogadja az ajánlatot, ily módon a szerződés megkötésre kerül, buszjegyet érvényesít, majd az utazás biztonságának megfelelően köteles viselkedni.

A szabályzatot - az általános szerződési feltételekhez hasonlóan - a fórumregisztrációt megelőzően minden felhasználó megismerheti, és mindegyiküknek nyilatkoznia kell annak elfogadásáról, enélkül a fórum használatára nincs lehetősége senkinek. Tekintettel arra, hogy az interneten számtalan más helyen van fórumozásra lehetőség, a magyarorszag.hu szabályzatát nem szívlelő felhasználónak nem jelent nagy lemondást a fórumon való hozzászólás elkerülése, a szabályzatelfogadásra senki sem kényszeríthető.

 

A szabályzatmódosítás, mint szerződésmódosítás

A szabályzatot a fórumműködtető bizonyos korlátok között egyoldalúan módosíthatja. Az egyoldalúság indoka  - ugyanúgy, mint a szabályzatelfogadáskor - az, hogy ilyen jogviszonyokban nem valósítható meg a minden felhasználóval való egyenkénti egyezkedés.

A fórumozó mindig az éppen hatályos szabályzatnak megfelelő magatartást köteles tanúsítani fórumhasználat közben. Az éppen hatályos szabályzat pedig mindig megismerhető a magyarorszag.hu honlapon, akár minden bejelentkezéskor is elolvasható. A fórumozó jogai és kötelességei minden fórumozással kapcsolatos cselekmény időpontjában ismertek. Ezért

  • visszaható hatályú szabályozás nem történik a szabályzat egyoldalú módosításával, mert senkin nem kérjük számon a hozzászólás közzétételekor nem hatályos szabályokat, és
  • nem ismeretlen a szabályzat tartalma, mert minden fórumozással kapcsolatos ténykedéskor megismerhető az aktuális tartalma, és a fórumozó eldöntheti, hogy az új tartalmú szabályzat mellett fórumozik-e tovább vagy sem.

Az egyoldalú módosítás korlátai közé tartozik a módosítás kihirdetését megelőző időre szóló szabályozás tilalma. E korlátozás miatt a működtető nem dönthet egyoldalúan például úgy, hogy a már közzétett fórumhozzászólásokat egyik napról a másikra lerövidíti, hogy ne lehessen 50 szónál hosszabb bejegyzést írni. Olyan módosítást azonban megtehetne, hogy a szabályok kihirdetését követően – bizonyos felkészülési időt biztosítva - a közzétett hozzászólások nem lehetnek hosszabbak 50 szónál.

A fórumozók a regisztrációkor az éppen hatályos szabályzatot fogadják el, és abban felhatalmazást adnak a szabályzat egyoldalú módosítására is, ezzel azonban nem arra adnak felhatalmazást, hogy jogaikat és kötelességeiket a működtető egyoldalúan alakítsa. A fórumozó minden változást követően döntési helyzetbe kerül azt illetően, hogy az új feltételek mellett folytatja-e a fórumozást vagy sem. Akár végérvényesen is megszakíthatja a kapcsolatot a fórummal úgy, hogy egyszerűen nem tesz közzé újabb hozzászólást egy olyan klubban, ahol nem az ő igényeinek megfelelő szabályokat kell követni. Olyan helyzetben van a fórumozó, mint az éves közlekedési bérlet tulajdonosa: a bérlet eladásával a közlekedési vállalat nem vállalja azt, hogy a buszok menetrendjét és útvonalát változatlanul tartja a bérlet teljes érvényességi ideje alatt. Megváltoztathatja az útvonalat, ám természetesen erre fel kell hívnia az utasok figyelmét, mielőtt azok még felszállnának a buszra. Annak a bérlettulajdonosnak, akinek az új útvonal már nem megfelelő, két lehetősége van: vagy nem száll fel a buszra, de megtartja a bérletét, vagy – ha már nincs szüksége rá – visszaváltja azt.

A fórumszabályzat megfelel a Polgári törvénykönyv vonatkozó szabályainak, azzal, hogy a működtető közzéteszi  a szabályzat módosítását az esetleges módosításokat, és erre a szabályzat 4.2. pontja szerint a fórumon külön is felhívja a figyelmet. A törvény ugyanis azt mondja ki, hogy külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél - a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően - kifejezetten elfogadta. Elfogadást jelent az a ráutaló magatartás is, ha az új szabályzat ismeretében valaki továbbra is használja a fórumot. (Vö. erről: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény, 6:4. § - 6:5. §)

 


Az oldal tartalmához kötődő változtatási javaslatát,
az oldal címének megadásával,
kérjük, .

Ugrás vissza Ugrás vissza...